Sunan an-Nasa`i Jilid 3

Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An Nasai  

Promo

15% OFF Rp 248,000

Rp 210,800

500 Stok tersedia

Qty   

Memang sudah ada beberapa penerbit yang menerbitkan kitab Sunan Nasai. Akan tetapi kitab Sunan Nasai yang mereka terbitkan tidak lengkap. Pasalnya ada penerbit yang hanya menerbitkan kitab Sunan Nasai dengan hadits-hadits shahih saja. Ada juga penerbit yang menerbitkan kitab Sunan Nasai dengan menghilangkan nama-nama perawinya. Nah di sinilah perbedaan kitab Sunan Nasai terbitan kami. Kitab Sunan Nasai terbitan kami memuat hadits yang lengkap baik shahih maupun dhaif sesuai naskah aslinya. Selain itu para perawi haditsnya tidak kami hilangkan melainkan tetap kami paparkan sebagaimana aslinya. Dengan demikian para pembaca akan mengetahui sanad haditsnya dengan lengkap Kitab ini memuat kumpulan hadits yang terdiri dari masalah ibadah hingga masalah muamalah. Pengklasifikasian haditsnya pun berbeda dengan kitab hadits lainnya seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Pada kitab Sunan Nasai ini diawali dengan masalah bersuci lebih dahulu lalu ke masalah shalat iftitah imamah masjid hingga meningkat ke masalah ibadah lainnya. Setelah masalah ibadah selesai barulah masuk ke masalah muamalah. Penyusunan yang demikian memudahkan kita untuk mengajarkan masalah fiqih kepada anak-anak kita di rumah. Pantaslah kiranya kaum muslimin untuk memiliki dan menjadikan kitab Sunan Nasai terbitan kami sebagai salah satu koleksi penting bagi keluarga mereka.